Shivshakti Ceramic Pvt Ltd

Company Name:Shivshakti Ceramic Pvt Ltd
OldName:
Group :
Address:Corp Office
Jetpar Road, Nr. Pawadiyari Kenal,
Before Kajariya Sanitary, B/H Landford Ceramic.Sapar,
City:Sapar 363630 Rajkot Gujarat
Tel:0-90990 59081/2/3/4
Fax:
Mktg-Email :[email protected]
HR-Email :[email protected]
Purchase-Email :
Brands Owned :

About the Company :

Personnel
Manoj Patel
Satish Patel

 

Plant Jetpar Road, Nr. Pawadiyari Kenal, Before Kajariya Sanitary, B/H Landford Ceramic.Sapar, Sapar 363630 Rajkot Gujarat 0-90990 59081/2/3/4 [email protected]